ACTA OF BIOENGINEERING
AND BIOMECHANICS


  REDAKTOR NACZELNY:
Celina Pezowicz

REDAKTOR PROWADZĄCY:
Jarosław Filipiak
Magdalena Kobielarz
Anna Nikodem

SEKRETARZE:
Marta Kozuń

Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej
i Biomedycznej

ul. Lukasiewicza 7/9
50-371 Wroclaw
Poland

 

Paper submission

Since 2018 the ABB journal levies an article-processing charge for each article accepted for publication. Learn more in guidelines for autohrs

 

O CZASOPISM

Acta of Bioengineering and Biomechanics jest organem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki i wydawane jest pod auspicjami: Politechniki Wrocławskiej, Komitetu Mechaniki PAN i Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN. Czasopismo ukazuje się od 1999 roku i jest poświęcne najnowszym osiągnięciom w zakresie bioinżynierii i biomechaniki. Każdego roku ukazują się cztery numery Acta of Bioengineering and Biomechanics. Łamy czasopisma są platformą umożliwiającą prezentację wyników badań, wymianę idei i doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi badaczami.

W Acta of Bioengineering and Biomechanics publikujemy oryginalne prace wnosząe nowe wartości w badaniach biomechanicznych, a w szczególności dotyczące takich problemów jak:

  • Biomechanika Tkanek,
  • Biomechanika Ortopedyczna,
  • Biomateriały,
  • Biomechanika Sportu.

Bibliografia:
ISSN: 1509-409X
e-ISSN (na wersją elektroniczną): 2450-6303
Abbreviated name: Acta Bioeng Biomech
Początek działalności wydawniczej: 1999
Częstotliwość: 4 woluminy na rok
Impact factor IF=1,238
5 Year Impact factor IF=1.336

Lista MNiSW czasopism punktowanych: 100 pkt.
Punktacja Index Copernicus (2016) - 141,12 pkt.

Indeksowany w:
Current Contents
Medline
EMBASE/Excerpta Medica
Index Copernicus
Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (SCIE), Journal Citation Reports (JCR) Focus On: Sport Science & Medicine

Wydawca:
Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska
ul. Łukasiewicza 7/9
50-371 Wrocław
Polska

W sprawie prenumeraty należy kontaktować się z:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Polska

------------------------------------------------------------------------------------------


Wydanie rocznika 2017 (vol. 19) czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics w zakresie:

  • opracowania angielskojęzycznych wersji wydawanych publikacji,
  • digitalizacji publikacji w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet,
  • wdrożenia procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń

zostało dofinansowane w ramach umowy 766/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 


  © Copyright Marta Kozuń