ACTA OF BIOENGINEERING
AND BIOMECHANICS
  REDAKTOR NACZELNY:
Celina Pezowicz

REDAKTOR PROWADZĄCY:
Jarosław Filipiak
Magdalena Kobielarz
Anna Nikodem

RADA REDAKCYJNA:
Michalina Błażkiewicz-Janeczko

SEKRETARZE:
Justyna Lichosik

Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej
i Biomedycznej

ul. Łukasiewicza 7/9
50-371 Wrocław
Poland

 

Paper submission

Since 2018 the ABB journal levies an article-processing charge for each article accepted for publication. Learn more in guidelines for autohrs

 

KONTAKT

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
ul. Łukasiewicza 7/9
50-371 Wrocław
POLAND

E-mail: actabio@pwr.wroc.pl

Fax: (+48) (071) 3227645

 


  © Copyright Marta Kozuń